01/30 1390

روغن اليف پارس سيمين

موارد مصرف :روغن الیف پارس سیمین

اين محصول جهت اشباع نمودن سطوح گچي قبل از رنگ آميزي كاربرد دارد .


مشخصات فني :

1- براقيت : براق

2- نوع رزين : رزين نفتي

3- وزن مخصوص : gr /cm3 95/0- 9/0 در دماي °C25

4- ويسكوزيته : KU 32- 28 ثانيه با فورد كاپ شماره6 در دماي °C25

5- درصد جامد وزني : 54 - 52

6- درصد جامد حجمي : 47 - 45

7- ضخامت فيلم خشك پيشنهادي : 50- 30 ميكرون

8- زمان خشك شدن سطحي : 2-1 ساعت در دماي °C25

9- زمان خشك شدن عمقي : 24-16 ساعت در دماي °C25

تبصره : زمان خشك شدن تابع دماي محيط ، ميزان رطوبت محيط ، جريان باد و ضخامت لايه رنگ مي باشد .

10- حداقل فاصله زماني جهت اعمال روكش بعدي : 24 ساعت


نكات قابل توجه در رنگ آميزي :

نوع تينر مصرفي : تينر روغني


طريقه كاربرد : اسپري ، برس ( قلم مو) و غلطك


شرايط كاربرد :

رطوبت نسبي محيط : حداكثر 80%

دماي محيط :°C 40- 5

دماي سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم


آماده سازي سطح : سطح كار بايد عاري از هرگونه ذرات خارجي ، چربي و رطوبت باشد .


شرايط نگهداري : اين رنگ بايد در فضاي سر پوشيده ، خشك ، خنك ، دور از نور مستقيم خورشيد و با سيستم تهويه مناسب نگهداري گردد .

تاريخ مصرف : بهترين تاريخ مصرف تا 1 سال بعد از تاريخ توليد و تحت شرايط مناسب نگهداري است .

بسته بندي : يک ليتري ، 4 ليتري ، حلب ( طبق سفارش )